VakVereniging Nederlandse Edelsteenkundigen

Type rapportage

Er kunnen twee typen van rapportages gemaakt worden:

  • Mondelinge rapportage
  • Schriftelijke rapportage
    • met en zonder certificaat

Mondelinge rapportage

U maakt met de edelsteenkundige een afspraak over hoe u de stenen aanlevert. Binnen een week krijgt u telefonisch bericht over de analyse van de steen of het object. De mondelinge rapportage blijft beperkt tot de conclusie van de analyse.

Schriftelijke rapportage

Voor een schriftelijke rapportage maakt u eveneens afspraken met de betreffende edelsteenkundige over de aanlevering van de stenen. U krijgt een schriftelijke neerslag van de volledige analyseresultaten van de testen die gedaan zijn. Op verzoek kan een certificaat uitgegeven worden waarin ook een foto van het object of steen is opgenomen. De gegevens van het verantwoordelijke laboratorium staan tevens vermeld.

Kosten

De adviesprijzen voor het analyseren zijn

  • Eenvoudige rapportage: 25 euro (incl. BTW)
  • Uitgebreide rapportage: 50 euro (incl. BTW)
  • Certificaat & rapportage: 100 euro (incl. BTW)

Dit is exclusief de kosten voor het retour zenden van het onderzochte materiaal. Bovengenoemde prijzen zijn adviesprijzen en kunnen per laboratorium verschillen. U maakt hierover met de edelsteenkundige afspraken.