VakVereniging Nederlandse Edelsteenkundigen

Onderzoek

Door leden wordt onderzoek gedaan op het gebied van instrumentatie, edelsteen eigenschappen en winning van edelstenen. Hieronder staan een aantal lopende projecten genoemd.

1. Colorchange (Kleurverandering)

Er vindt onderzoek plaats naar de mate van kleurverandering van edelstenen. Alexandriet is de bekendste edelsteen die een kleurverandering laat zien bij verandering van lichtkleur. In daglicht (bevat blauw licht) is deze steen groen en bij kaarslicht (gelig) is deze rood. Niet alleen Alexandriet heeft dit effect, maar er zijn zeker 50 andere edelstenen die dit effect in meer of mindere mate bezitten. Het onderzoek richt zich op:

  • De beschijving van de kleurwissel.
  • Het spectroscopisch onderzoek naar deze stenen.
  • Het voorspellen van de kleurwissel aan de hand van spectroscopische gegevens.
  • Het vinden van een alternatieve meettechniek voor het vaststellen van de kleurwissel.

 

 

 

 

 

2. Collectie Paul Horninge

Paul Horninge was een enthousiast gemmoloog en verzamelaar. Zijn collectie bevatte ongeveer 1600 verschillende edelstenen, syntheses en immitaties. Op dit moment wordt er door verschillende leden gewerkt aan het inventariseren en analyseren van deze mooie collectie. Het is de bedoeling dat deze collectie via het internet bekeken kan worden.

3. Nauwkeurigheid van spot RI meting

De brekingsindex van cabochons wordt door een zogenaamde spotmeting uitgevoerd. Dit is een relatief onnauwkeurige meting. Het onderzoek is er op gericht om vast te stellen hoe nauwkeurig de meting is en hoe deze verbeterd kan worden.