Gewicht schatten van gezette stenen

Voor de VVNE heb ik ooit eens een executable file gemaakt voor Windows systemen die op basis van afmetingen en het type slijpsel, en het type steen een inschatting maakt van het gewicht.

De algemene formule hiervoor is relatief eenvoudig.

Oppervlak x Hoogte x soortelijk gewicht x factor

De factor is afhankelijk van het type slijpsel en voor elk slijpsel is dit bepaald. Soms maakt men gebruik van factoren om de afwijking van het ideale slijpsel te corrigeren.

Met deze methode is redelijk goed, binnen zo’n 10% het gewicht in te schatten. Charles I. Carmona heeft “The complete handbook for Gemstone Weight Estimation” geschreven waar op 400 pagina’s de slijpsels en de bijbehorende formules beschreven zijn. Voor de echte liefhebber dus.

Hoeveel caraat is deze steen?

Download link naar Gemgewicht exe
https://vvne.nl/GemGewicht.zip

De virusscanner zullen waarschuwen, maar de exe is een veilig programma zonder virussen.

Andere apps voor op de telefoon (android) zijn:
Gemlogis (free and with nice pics)
Gem carat weight (at a small cost)
Gem weight estimator (AIG) (free)

En zo zijn er nog wel een paar te vinden.