Over ons

De VVNE is een vereniging van edelsteenkundigen die zich professioneel bezighoudt met edelsteenkunde. De leden hebben allen een twee jaar durende studie Gemmologie van de Gem-A met succes afgerond.

De Gem-A is een Britse organisatie die wereldwijd hoog staat aangeschreven als het gaat om edelsteenkunde. Leden hebben de opleiding afgerond en mogen de titel FGA dragen (“Fellow of the Gemmological Association”).

Vakvereniging

Een aantal actieve FGA’ers hebben zich georganiseerd in de VVNE. De vereniging heeft tot doel om haar leden meer kennis op te laten doen door workshops, excursies en onderzoek.

Laboratorium

Veel leden hebben een laboratorium met apparatuur om edelstenen te kunnen determineren. Tot de standaarduitrusting behoren een refractometer, een microscoop, dichroscoop, polariscoop, spectroscoop en een weegschaal. Via de vereniging hebben de leden toegang tot laboratoria met geavanceerde apparatuur zoals VIS-NIR spectroscopie, EDXRF en X-ray parel inspectie.

Edelsteenanalyse

Iedereen kan de VVNE benaderen om in een laboratorium edelstenen te laten analyseren op soort, echtheid en eventueel herkomst. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken of een mail sturen naar info@vvne.nl

Lidmaatschap

U kunt het lidmaatschap aanvragen via info@vvne.nl. Vermeld hierbij uw naw gegevens en uw opleiding. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 50 euro per jaar.

Voorlichting

Een neventaak is om promotie en voorlichting te geven over edelstenen. Dit kan door het geven van lezingen en binnenkort ook met foldermateriaal die door juweliers/edelsmeden aan klanten meegegeven kan worden.

Hoog niveau professionaliteit

Een belangrijke taak van de vereniging is het op peil houden van de kwaliteit van de analyses. Daarom wordt er elk jaar een zogenaamde ringtest onder de leden gehouden. Deze ringtest houdt in dat een set van edelstenen aan de deelnemende laboratoria wordt toegestuurd ter determinatie. Indien niet aan de normen wordt voldaan, dan zal dit binnen een jaar gecorrigeerd moeten worden. Leden zijn verplicht om aan deze ringtest mee te doen. Op deze wijze zijn klanten van de bij de VVNE aangesloten laboratoria altijd gegarandeerd van een hoog niveau edelsteen identificatie.